Dust / Tolm 2009

 

 

photos: Mihkel Valdma

 

 

In silent agreement with myself

I am looking for my own room

my own wallpaper patterns

putting them together from pieces of boredom and transitory passion

wanting to keep my memories closed away where their figurative value remains

this is how I build my house

where the things are

inert and deaf

who never forget

despised and yearning

I humbly trust my memories with them

my silent knowledge

 

this is how I build my house and burn it

covering the universe with the drawings I have experienced

 

the world is what I imagine

one pretty fiction

vaikivas kokkuleppes iseendaga

otsin oma ruumi

oma tapeedimusterid

panen neid kokku tüdimuse ja hetkelise kire kildudest

tahan sulgeda oma mälestused kuhugi kus säiliks nende kujundlik väärtus

nii ehitan oma maja

kus on asjad

liikumatud ja tummad

kes ei unusta kunagi

põlatud ja igatsevad

usaldan neile alandlikult oma mälestused

vaikiva teadmise

 

nii ehitan oma maja ise ja põletan selle ise,

kattes universumi oma läbielatud joonistustega

 

maailm ongi vaid minu kujutlus

üks fiktsioon

 

 

 

A – galerii / gallery A – galerii

2009 Tallinn