Figurative Sense / Piltlikult öeldes 2014

 

 

Figurative Sense. Four frames from the Estonian jewellery art.

Photos of the collection Läbipääs / Passage (2014) are inspired by Rainer Sarnet’s film The Idiot (2011).

A site-specific jewellery exhibition by four Estonian jewellery artists (Anneli Tammik, Kaire Rannik, Ketli Tiitsar, Maria Valdma) took place in the Told cinema in Budapest, in August 2014.

 

The cinema audience received an opportunity to meet with contemporary jewellery in their familiar cinema, just as films, these jewellery pieces express thoughts, observations, emotions and fantasies about life. To reach even closer contact with the viewers, the jewellery was exhibited on photos, just as posters or film footage. The common theme of photo staging for all four artists was Estonian film classics. Each author chose one Estonian film which inspired the photo session of their jewellery.

 

Project supported by Estonian Institute in Hungary, Cultural Endowment of Estonia

Photographed at the Estonian Museum of Contemporary Art, Tallinn, Estonia

Photography: Oskar Aitaja

Graphic design: Tuuli Aule

Models: Johannes Valdma, Mart Müürisepp

Special thanks: Jaana Jüris, Anders Härm, Marten Esko

 

plakat_70x100-cm_screen

 

Piltlikult öeldes. Neli kaadrit Eesti ehtekunstist.

Kollektsioon „Läbipääs / Passage“ (2014) on pildistatud ja lavastatud inspireerituna Rainer Sarneti filmist „Idioot“ (2011).

2014 sügisel toimus Budapestis, Toldi kinos nelja eesti ehtekunstniku (Anneli Tammik, Kaire Rannik, Ketli Tiitsar, Maria Valdma) kohaspetsiifiline ehtenäitus.

 

Kinokülastajatele loodi võimalus  juba tuttavas kinos kohtuda kaasaegsete ehetega mis väljendavad nagu filmidki mõtteid, tähelepanekuid, emotsioone ja fantaasiaid elust. Astumaks veel tihedamasse kontakti vaatajaga, eksponeeriti ehted fotodel nagu kinoplakatid ja filmikaadrid. Kõigi nelja kunstniku fotolavastuse siduvaks teemaks oli Eesti filmiklassika. Iga autor valis ühe Eesti filmi, millest inspireeritult oma ehteid pildistas.

 

Projekti toetasid: Eesti Instituut Ungaris ja Eesti Kultuurkapital

Pildistatud Eesti Kaasaegse Kunsti muuseumis Tallinnas

Fotograaf: Oskar Aitaja

Graafiline disain: Tuuli Aule

Modellid: Johannes Valdma, Mart Müürisepp

Tänud: Jaana Jüris, Anders Härm, Marten Esko